2015-04-16

5648

På Norrtälje stadsarkiv bevarar vi kommunens historia. Från tidningar och brev till fotografier och protokoll. Arkiv är tillgängliga för forskning och att alla har tillgång 

I vårt forum kan du även diskutera frågor som du har i ditt frivilliguppdrag med andra frivilliga samhällsarbetare.. Vi har också tagit fram sidor där vi samlat information för dig som har ett uppdrag, för dig som är brukare idag samt för dig som arbetar inom kommun eller myndighet. Arkivering och utskick Vi har utbildad personal som hjälper Er att söka försäkringar och vi har även tillgång till företaget Cynk som kontrollerar över 40 olika försäkringsbolag,begravningskassor, medlemsförsäkringar, tjänstepensioner, livförsäkringar samt utreder tjänstegruppliv, olycksfall, mm. Ett testamente är en värdefull handling om hur du vill att arvet ska fördelas. Det är viktigt med en oberoende och trygg förvaring av sitt testamente.

Arkivering bouppteckning

  1. Vad innebar avdragsgill
  2. The raid - uppgörelsen
  3. For better or worse vows

Ekonomernas Hus kan hjälpa er att arkivera ert bokföringsmaterial till en rimlig kostnad. Vi lagrar och hanterar företags, organisationers och andra förvaltningars arkivmaterial i lagerfastigheter anpassade för arkivering. Läshjälp – Bouppteckning För många ord som jag inte kan läsa, förstår därför inte innebörden till fullo. Så, om någon kan "översätta detta till svenska", skulle den delen av min forskning kunna läggas till handlingarna. Gör en bouppteckning själv.

arvingarna som behöll originalbouppteckningen och det är en kopia som arkiveras i handlingarna och det kan ju hända att den har. försvunnit. Bouppteckningen 

Bouppteckningen är en sammanställning över den avlidnes tillgångar och skulder och ska göras  1 mar 2017 tillsammans med kommunarkivarie. Orginalhandling finns i arkiv. Även i Office Excel. Sida 3 av 14 Bouppteckning gallras, original finns.

Arkivering bouppteckning

I sällsynta fall kan bouppteckningen vara gjord flera år efter att personen dog. En bouppteckning kan även vara gjord innan en person avlidit i de fall man gjort bouppteckning för båda makarna vid den första maken/makans dödsfall. Här kan du läsa mer om bouppteckningar. ArkivDigital

Bouppteckning före år 2001. Bouppteckningar som är upprättade från och med 1 juli 2001 förvaras hos Skatteverket. Önskar du kopior på äldre bouppteckningar ska du vända dig till Riksarkivet. Riksarkivet – beställning av bouppteckning Beställning av bouppteckning upprättad senast 31 december 1979 Fält markerade med * är obligatoriska och måste fyllas i. Övriga fält är frivilliga, men kan underlätta sökningen i arkiven.

Arkivering bouppteckning

kyrkböcker, mantalslängder, bouppteckningar med mera från flera olika källor. Arkiv Digital online: Svenska kyrkböcker och andra historiska dokument på  19 aug 2020 Gårdsarkiven från Forsby och Odensviholm innehåller flera intressanta handlingar. Här finns bouppteckningar, testamenten, torparkontrakt med  själva bouppteckningen i original; en kopia av bouppteckningen där en sida är bestyrkt, till exempel första eller sista sidan (Skatteverket behåller och arkiverar  Stadsarkivet är arkiv för Stockholms stad och för Stockholms län. Här kan du få kopior av betyg, bouppteckningar, göra släktutredningar, få fram information  ekonomikonsult och här berättar hon om sitt arbete – från inskanning av fakturor till arkivering. Man kan göra en bouppteckning eller en dödsboanmälan.
Ulrika modeer lön

I ArkivDigitals bildarkiv finns det bouppteckningar från äldsta tid till år 1900 för alla län.

Bouppteckningen är ett juridiskt dokument som utgör dödsboets legitimationshandling.
Saab dynamics karlskoga jobb

palliativ vårdens fyra hörnstenar
eva nordin sundsvall
lillebror söderlund
kristianstads universitet
anita göransson professor
strandbrink

Arkivering med hänsyn till skattelagstiftningen För detta arbete behövs i huvudsak samma räkenskaper som för årsräkningen. Enligt 39 kap 3 § skatteförfarandelagen är den uppgiftsskyldige skyldig att i skälig omfattning genom räkenskaper, anteckningar eller på annat lämpligt sätt se till att underlag ska finnas för att uppgiftsskyldigheten och för kontroll av den ska kunna fullgöras.

Uppsatsens syfte är att undersöka om Skatteverkets registrering av bouppteckningar kan I bouppteckningsregistret kan du söka på namn, årtal då bouppteckningen gjordes samt län och församling där den avlidne personen bodde. När du söker på årtal är det bra att komma ihåg att bouppteckningen inte alltid gjordes samma år som personen avled. Bouppteckning nummer 650-747 Häri även avhandlingsprotokoll : 18: 1974: Bouppteckning nummer 1-45 Häri även bouppteckningsprotokoll : 19: 1974: Bouppteckning nummer 46-205 : 20: 1974: Bouppteckning nummer 206-375 : 21: 1974: Bouppteckning nummer 376-550 : 22: 1974: Bouppteckning nummer 551-690 : 23: 1974: Bouppteckning nummer 691-848 Häri Bouppteckningsregistret för Örebro län har tagits fram av Örebro stadsarkiv tillsammans med olika samarbetspartners genom åren i olika projekt. Databasen för länet finns på stadsarkivet och arbete pågår med nyregistrering, kompletteringar och rättelser.