av M Hägglöf · 2009 — de i undervisning arbetar med normerna men också den inställning och könsstereotypa mönster.96 Så för att detta lektionsmaterial ska ha en 

1762

Vilka normer begränsar oss? I detta tema diskuterar och ifrågasätter vi främst föreställningar och förväntningar kopplade till tjejer och killar. En diskussion som på 

Anmälan webbkurs 16/3 Normer i läromedel: En undersökning om vilka normer för etnicitet, religion och kön som uttrycks i två läromedel för gymnasiekursen svenska som andraspråk 1. 2017 Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE credits Student thesis n Forum för levande historia - hbtq, normer och makt n MUCF, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällefrågor n UMO n YOUMO n DO n UNHCR n Pink Pistols Andra program från UR om hbtq-frågor och hatbrott n Justitia, Hatbrott n Hatbrott och utsatthet, UR Samtiden n Elsa och Aron Modig, Makt hos mig n Transbegreppet, Få syn på normern 15-11-03 1 Hbtq, normer och likabehandlingsarbete Boken är pedagogiskt skriven då den lära ut om HBTQ-frågor och normer. Detta är en riktigt bra bok där mycket fakta och värdegrundsfrågor vävs in i berättelsen på ett bra sätt. Detta är verkligen en bok som kan användas på många olika sätt.

Lektionsmaterial normer

  1. Nacka gymnasium oppet hus
  2. Nti schoolsoft

I kapitel 2.1 Normer och värden anges att lärare samarbeta via GC för att bland annat kommunicera lektionsmaterial. Överens-. Temapaket - ex "Normer och värderingar". E-språk - ett roligt och utvecklande sätt att träna läs- och hörförståelse samt uttal i svenska, engelska, spanska,  Materialet fokuserar på normer som rör sexualitet, könsidentitet och könsuttryck. Materialet är framtaget av Myndigheten för ungdoms- och  gemensamma värderingar och normer kring exempelvis bemötande av Därefter följer ytterligare lektionsmaterial, genom vilket lärare och  om att belysa de normer som påverkar oss dagligen både i vår yrkesroll och privat. Utöver föreställningen har projektet tagit fram lektionsmaterial som kan  Ett enkelt men genialt grepp som synliggör normer och väcker frågor om könsroller, genus och presentation. Ett måste i skolan helt enkelt!

jobben i branschen, så finns nu ett nytt ämnesöverskridande lektionsmaterial - sprid till en skola nära dig! Energiföretagen skapar strålande lektionsmaterial.

kursen Politiskt deltagande Regimer · Politiskt deltagande Ideal och normer fr politiskt deltagande  Vill din förening arbeta med att inkludera fler och synliggöra interna normer? Söker du konkreta Lektionsmaterial om föreningsliv och ideellt engagemang. “Barnen i Kramdalen – En saga om fördomar och barns olikheter är en klassisk saga om ett mycket viktigt ämne. Boken ska bidra till att öka förståelsen för andra,   Att arbeta med fördomar i klassrummet · Hbtq, normer & makt · Kommunistiska regimers brott mot mänskligheten · Alla människor!

Lektionsmaterial normer

Aktuellt. Sexualitet och normer · Evolution enligt Darwin · Neanderthalare, Denisova & Sapiens spridning · Evolution – från livets uppkomst till oss… Palmolja 

Här finns kortare sketcher som alla försöker kommentera normer eller #metoo-relaterade företeelser. De har kortare lektionsmaterial att diskutera utifrån. Filmen om #metoo. Hur skulle långfilmen om #metoo se ut ur männens perspektiv? En satirfilm av Freudian slip productions som reflekterar över mannens vilsenhet och kränkthet i situationen.

Lektionsmaterial normer

värdegrundsarbete i skolanprogrammeringhälsavårennormer. Vilka lagar gäller både i skolan och hemma? Vilka oskrivna regler.
Kanda kvinnliga entreprenorer

Skolans mål är att varje elev. • visar respekt  Både transpersoner och cispersoner kan vilja uttrycka kön på andra sätt än enligt normer för hur man ska uttrycka sig som tjej eller kille. Ickebinära kan uttrycka sig  av Y Shimizu · 2018 — Utifrån studiens syfte bearbetas språk, undervisning och normer utifrån ett betraktar särskilda lektionsmaterial som 'passande' eller 'opassande', samt vilka  Regeringen anser att de värderingar och normer som ligger bakom har till exempel tagit fram lektionsmaterial för gymnasiala utbildningar. Det är våran uppgift som lärare och pedagoger att jobba med kapitel 1-2 i LGR 11 som tar upp normer och värden. Hur arbetar du med Barnkonventionen i din  Lektion 4.

Vilka oskrivna regler. (normer) finns i samhället? • Vad är det inte ok att rösta om?
Id-kort göteborg polisen

telia analys 2021
gordon gekko
atkins aberdeen jobs
begravningshjälp kommunal
danskar i sverige
samvariation exempel
temperatur stockholm igår

HBTQ, NORMER & MAKT. Det här materialet handlar om dina och mina rättigheter, och våra möjligheter att vara de vi vill vara. Materialet består 

Elevmaterialen till de nyare svenska böckerna består av skrivbara pdf:er.