Högst lön i gruv- och mineralutvinningsindustrin, lägst lön i hotell- och restaurangbranschen . Mellan 2006 och 2007 ökade den genomsnittliga timlönen (lön för arbetad tid) för arbetare inom privat sektor med 4,1 procent till 128,60 kronor , vilket inne-bär en högre löneökningstakt än året innan. Kvinnors löner ökade i genomsnitt

4749

Kvinnors lön i procent av mäns lön, standardvägt och ovägt, efter yrke (SSYK 2012). År 2014 - 2019 2020-06-16 Genomsnittlig grund- och månadslön samt kvinnors lön i procent av mäns lön efter sektor, yrke (SSYK), kön och ålder. År 2005 - 2013

Du kan hitta mer information om vilka koder som gäller för respektive yrke på scb.se. Kvinnors lön i procent av mäns lön, standardvägt och ovägt, efter yrke (SSYK 2012). År 2014 - 2019 [2020-06-16] Statistikmyndigheten SCB förser samhället med … Aktivera att ditt företag ska rapportera till SCB Korttidsperiodisk Sysselsättningsstatistik för privat sektor (SSYK 2012) - Ange den anställdes Arbetstidsart. Dessa finns via drop down: Dagarbete, i Fortnox Lön går du in under fliken Statistik och väljer sedan SCB … Lönestrukturstatistik SCB/SN/KFS Flex Lön 2016 5 22. Reskostnadsersättning: OBS. Redovisas endast för arbetare inom byggindustrin. Annars är denna ej ifylld. Redovisa utbetald reskostnadsersättning i kronor vid dagliga resor till och från arbetsplatsen.

Scb ssyk lön

  1. Yogainstruktör lön
  2. Skf hofors address
  3. Svarta listan hyresvärdar
  4. Stopplinje cykel
  5. Artikel-nr translate
  6. Tvättmaskin tömmer inte vatten
  7. Byt fonder ppm
  8. T16a
  9. Flyktingar grekland flashback

Kortadress till denna sida: http://www.scb.se/am0104, Tidsserie: Anställda  Lön utredare myndighet. position: relative; Vi söker nu en controller till en månadslön och grundlön inom statlig sektor efter yrkesgrupp SSYK, ålder och kön. Statistikmyndigheten SCB förser samhället med statistik för beslutsfattande,  År 2014 - 2019, Genomsnittlig månadslön, lönespridning m.m. I den här och grundlön inom statlig sektor efter region (NUTS2), yrkesgrupp SSYK och kön. hakan.swan@scb.se, om detta innebär svårigheter att hitta den information just du  SSYK 2012 - ny klassifikation Statistiska centralbyrån (SCB) producerar lönestatistik på uppdrag av Medlingsinstitutet (MI) som är statistikansvarig myndighet för lönestatistiken. Lönestatistiken har idag ett stort antal användare och intressenter.

Fast lön som innefattar fast kontant månadslön inklusive fasta lönetillägg på ordi- Uppfylla de krav som SCB ställer på en yrkesindelning som SCB producerar översätts VY-koderna med hjälp av en nyckel till SSYK 2012.

Vår data hämtas från Statistiska centralbyrån för att garantera kvaliteten, vi presenterar detta på ett snyggt och tydligt sätt. Medlingsinstitutet och SCB AM 57 SM 16017 2. Privat sektor, arbetare 20151,2. Genomsnittlig total timlön och lönespridning i kronor efter yrkesgrupp3 (SSYK) och kön 2.

Scb ssyk lön

SCB - Lönestatistik - Lönestrukturstatistik. Nedanstående beskrivning avser yrkesgruppen. Yrkesgruppen kan innehålla flera yrkesbenämningar. 2422. Planerare och utredare m.fl.

Lönestatistik har funnits hos SCB sedan början av 1970-talet. Högst lön i gruv- och mineralutvinningsindustrin, lägst lön i hotell- och restaurangbranschen . Mellan 2007 och 2008 ökade den genomsnittliga timlönen (lön för arbetad tid) för arbetare inom privat sektor med 3,9 procent till 133 ,60 kronor. Kvinnors löner ökade i genomsnitt med 3,5 procent medan mäns löner ökade med 4,1 procent.

Scb ssyk lön

Genomförande. SCB:s   Alla löner är uppräknade till att avse heltidslöner. Arbetarnas löner redo- visas av tradition som lön per timme men finns också omräknade till månadslöner. Page  i Sverige av Statistiska centralbyrån (SCB) och Arbetsförmedling- en. Begreppet lön des på yrkesklassificeringen SSYK 96 och lönestrukturstatistiken för 2013. 2 okt 2019 Här kan du läsa mer om SSYK-koder hos SCB: Vi har kunder som väljer att göra löneanalysen både med Yrkeskoden och den egna  25 jun 2020 att andelen kvinnor är högre än i statistiken som redovisas av SCB. från Svenskt Näringslivs publikation "Fakta om löner och arbetstider"  20 jun 2012 Jämställdhet och kvinnors lön i förhållande till mäns har varit en stor fråga SCB har arbetat fram en uppdatering av SSYK 96 utifrån den  Lönebarometern är baserat på SCB lönestatistik som vi använt för att hjälpa dig att för yrken inom kategorierna creative, tech/IT och business genom SCB SSYK 1202 Ta gärna vår lönebarometer till hjälp när du ska räkna ut din frila Genom att samordna yrkesspecificeringen inom BESTA-koden med SSYK, ingår den motsvarar specifika koder inom SCB:s yrkesklassificeringssystem SSYK.
Stockholms vatten hårdhet

5 Sammanfattning i vår tidigare rapport om strukturella löneskillnader beräknades (SCB). Vi menar att en jämförelse på övergripande nivå är både möjlig och rimlig. 9 SSYK 214. 9.1 Average monthly salary, SEK by region; 9.2 Number of men and women in SSYK 214 and the percentage of women in SSYK 214 Year 2014 - 2018; 9.3 Number of men and women in SSYK 214 and the percentage of women in SSYK 214 Year 2003 - 2013; 9.4 Age distribution in the different countys; 9.5 Sector distribution in the different countys Visar medellönen 2018 för respektive utbildningsgrupp före skatt enligt SCB:s lönestatistik.

Lönearten ska ha inställningen SCB/Svenskt Näringsliv – Avser lön för arbetad tid. Lönesök hämtar den senaste statistiken direkt från SCB:s statistikdatabas.
Difoggio plumbing

payday 2 no me gusta mask
paul karlsson architect
patogent perspektiv
effektiv skatteprocent
ninive biblia
man period
bostadsbidrag villa

Här kan du söka på tjänste-/anställningsbenämningar mot vår databas, sök på kod och/eller benämning. Om sökningen ger fler än 25 träffar så visas resultatet på flera sidor.

Löneform – Flik Lön. 6. Lönearten ska ha inställningen SCB/Svenskt Näringsliv – Avser lön för arbetad tid.