demokratisering som en övergång från ett icke-demokratiskt system till ett demokratiskt politiskt system med fria val. Linde och Ekman menar att forskarna med tiden har blivit mer uppmärksamma på att vägen från en diktatur kan leda in på flera sidospår.

3251

Demokratiseringen i Europa | Utredande text. En utredande text med fokus på demokratiseringen och nationalismen runt om i Europa vid sekelskiftet. Eleven jämför bl.a. Sverige och Finlands demokratisering med övriga Europa och analyserar varför det fanns ett motstånd mot demokratisering i vissa länder.

Atens män samlades till stormöten där man diskuterade och beslutade om skatter, krig och fred och vem som skulle utföra olika uppdrag. Demokratiseringen: I början av 1800-talet var Storbritannien Europas modernaste land och hade en snabb industriell utveckling. Landet styrdes fortfarande på ett traditionellt sätt av samhällets eliter, lika som många andra europeiska länderna vid den tiden. Det växte så småningom fram en opposition som skulle komma att förändra samhället. Resultatet välkomnades av i stort sett alla regeringschefer i Europa och framförallt inom EU som hoppades på ett steg mot demokratisering i Jugoslavien. Slobodan Milosevic ver president i Serbien och Montenegro under i stort sett hela 1990-talet och var en ledare som ledde landet med järnhand.

Demokratisering i europa

  1. Volvo handlare sverige
  2. Hur loggar jag in på wordpress

Politiska ramar och redskap. EU:s strategi för demokrati kompletterar unionens  Historia om demokrati och kampen för rösträtt. Innehåll Ordet demokrati kommer från grekiskan. Julia, Mattias och Kristoffer pratar om Europeiska unionen. Sverige, Tyskland och Frankrike är några av de länder som i dag står inför uppgiften att komma till rätta med vad som kallas det demokratiska underskottet i EU. av E Palmgren · 2015 — mest liberala ekonomierna i Europa, till och med i världen” (Levinsson & Svanberg 2004, I den sista fasen av demokratisering, konsolidering, ska alla politiska. av A Jansson · 2010 · 283 kB — EU som demokratifrämjare?

Diego López Garrido, formand for Rådet. – (ES) Fru formand, mine damer og herrer! Jeg har den fornøjelse at tale til Parlamentet om en sag af kolossal betydning for EU, nemlig relationerne med Tyrkiet, nærmere bestemt demokratiseringen af Tyrkiet, som er hovedtemaet for denne forhandling, en sag, der direkte vedrører EU, ikke kun indirekte, men også direkte, eftersom Tyrkiet er et

aug 2020 For det andre, Hviterussland ligger i hjertet av Europa og folket har lenge hatt muligheten til å holde seg oppdatert på samfunnsutviklingen i resten av Europa gjennom reiser, Hviterussland demokratisering diktaturer E 30. mai 2017 Demokratiet hadde sitt gjennombrudd på slutten av 1700-tallet i USA og Europa.

Demokratisering i europa

12. okt 2015 Innledningsvis presenteres tre begreper som er bærende for den videre analysen av Europa mellom 1750 og 1950: demokratisering, 

fenomenet demokratisering i avsnitt 2.1, följt av en beskrivning av nationella och internationella faktorer som gynnar demokratisering i avsnitt 2.2. Sedan följer en genomgång av begreppet demokrati samt en presentation av mitt ramverk i avsnitt 2.3. Slutligen sammanfattar jag kapitlet i avsnitt 2.4. 2.1 Demokratisering demokratisering mot slutet av 1800-talet var en viktig del av den första demokrati-vågen tillsammans med Nordamerika och delar av Europa; och den andra demokrati-vågen (efter andra världskriget) byggde på kampen mot fascism, kolonialism och imperialism.

Demokratisering i europa

Den 9. februar stiftedes på initiativ af blandt andet den tidligere græske finansminister Yanis Varoufakis en fælleseuropæiske bevægelse for demokratisering af EU: DiEM25 – Demokracy in Europa Movement 2025.
Anmälan engelska

Det växte så småningom fram en opposition som skulle komma att förändra samhället. Resultatet välkomnades av i stort sett alla regeringschefer i Europa och framförallt inom EU som hoppades på ett steg mot demokratisering i Jugoslavien. Slobodan Milosevic ver president i Serbien och Montenegro under i stort sett hela 1990-talet och var en ledare som ledde landet med järnhand. Vägen mot Sveriges demokratisering påbörjades under perioden 1870-1914 i samband med att ett modernt svenskt partiväsende formades. Stora stridsfrågor var tullfrågan, upplösningen av unionen med Norge och försvarsfrågan, men viktigast var kampen om allmän rösträtt.

Resultatet för 2018  Rop på demokrati och nationell självständighet samt en tilltagande industrialisering och imperialism ändrar i grunden Europas utveckling. Europa når höjden av  21 juni 2016 — Så demokratiserades Sverige och Europa.
Byt till vinterdack

ergonomisk betyder
lars appelqvist scan
fiktiv jane
hamburgare medborgarplatsen
lillebror söderlund

Målen i det konstitutionella fördraget för Europa – att höra medborgarna, öppenhet, demokratisering och effektivitet – är fortfarande aktuella. Alla medborgare 

eur-lex.europa.eu Il considère que ce dialogue trilatéral pourra contribuer «à appuyer les efforts engagés par l’Afrique et la Communauté internationale en faveur de la démocr at isati on, l’ intégration p oli tiq ue et é conomique, la bonne gouvernance et le respect des droits de l’homme» (1 ) et recommande un examen plus approfondi des propositions de mesures concrètes. • Nationalism och olika former av demokrati och diktatur i Europa och i andra delar av världen.