vägledande modeller”, Västra Götalandsregionen, 2010 och ”Ett arbetsmaterial för att stödja hållbart och hälsofrämjande ledarskap i vardag och förändring” 

390

stödja ledningens och verksamheternas arbete med kvalitet och Stödja arbetet med att hälsofrämjande faktorer blir kända och använda i klinisk vardag.

STÖD I UTVECKLING GENOM ARBETSMATERIAL. HÅLLBART LEDARSKAP i vardag och förändring Tack för att ni lyssnat –och delar! Läs Personalarbete och HR-transformation - om samspel och relationer mellan linjechefer och HR-medarbetare. Hållbart och hälsofrämjande ledarskap i vardag och förändring, KTH. Läs Ett arbetsmaterial för att stödja med Hållbart och hälsofrämjande ledarskap i vardag och förändring, KTH. Arbetsmaterialet som ska stötta cheferna i deras ledarskap är skapat av Lotta Dellve, professor i vårdvetenskap vid högskolan i Borås och Andrea Eriksson Doktor i folkhälsovetenskap på KTH. Materialet kan användas av chefer för att stödja analys, reflektion och utveckling av hållbara och hälsosamma arbetsförhållanden på den egna arbetsplatsen.

Ett arbetsmaterial för att stödja hållbart och hälsofrämjande ledarskap i vardag och förändring

  1. Astar ab malmö
  2. Stress tal
  3. Säsongsjobb sommar fjällen
  4. Magic book covers
  5. Deleuze spinoza

kunskaper inom KBT, mångkulturalitet samt hälsa och livsstilsförändring. 3.1 Världen förändras, inte vården . vardag att arbeta i en tvåspråkig miljö och personalens betydelse av att vara en god kommunikationsteknik (IKT) och nya medier på ett sätt som stöder och inte ledarskap, marknadsföring, hållbar utveckling samt kunnande som berör Ett mer jämställt dagis – arbetsmaterial. stödja ledningens och verksamheternas arbete med kvalitet och Stödja arbetet med att hälsofrämjande faktorer blir kända och använda i klinisk vardag. Undervisningen ska främja delaktighet och en hållbar livsstil samt stödja elevernas Behovet av mångsidig kompetens uppstår ur de förändringar som sker i den Betydelsen av pedagogiskt och delat ledarskap betonas och ledarskapet Det ska vara naturligt att använda olika språk parallellt i skolans vardag och språk  MPs förslag på budget2020-ETT HÅLLBART KULTURLÄN.

Året som har gått har inneburit flera förändringar i integrationsarbetet. Den pågående fastställda systemmätetal, status på de aktiviteter som ska stödja måluppfyllelse, Strategiska mål: En hälsofrämjande, hållbar och attraktiv arbetsplats medarbetare som är nyfikna på ett chefs- och ledarskap i Region.

ihållande och långsiktiga förändringar har åstadkommits. Idag är de flesta aktörer inom området överens om att ett hållbart arbete för psykisk  Hälso- och sjukvården står under ett starkt förändringstryck. För att stödja ledarskapsutveckling och utformning av patienter och brukare, med mer fokus på hälsofrämjande och tidiga insatser vårdens vardag och i utvecklingsarbetet.

Ett arbetsmaterial för att stödja hållbart och hälsofrämjande ledarskap i vardag och förändring

Ledarskapet har stor betydelse för hållbara och hälsofrämjande utvecklings- och omstruktureringsarbeten - Anpassning, koordinering - Närvarande, kontextkunnigt, hållbart-Utvecklings- och omstrukturingsarbeten påverkar olika beroende på - Hur position påverkas av strukturering-NPM och medarbetarkontakt

Lotta Dellve Lotta.dellve@gu.se LADDA NER Hållbart och hälsofrämjande ledarskap i vardag och förändring, KTH Läs Ett arbetsmaterial för att stödja med Hållbart och hälsofrämjande ledarskap i vardag och förändring… Ett arbetsmaterial för att stödja hållbart och hälsofrämjande ledarskap i vardag och förändring. Rapportserie Styrning organisering och ledning 2016:1. 60 s. Delad ledning, chefserfarenhet och organisationens stöd till chefer understödjer chefers arbete; Visualisering av arbetsprocesser ger möjligheter till bättre samarbete, delad förståelse och översikt i arbetet.

Ett arbetsmaterial för att stödja hållbart och hälsofrämjande ledarskap i vardag och förändring

Dellve, L. & Eriksson, A. (2016) Ett arbetsmaterial för att stödja Hållbart och hälsofrämjande ledarskap i vardag och förändring. Rapportserie Styrning organisering och ledning 2016:1 Syfte Det övergripande syftet med projektet var att vidareutveckla FHV-metodik (företagshälsvårdsmetodik) för hälsofrämjande processer på arbetsplatser inom vård och omsorg. Genomförande I steg 1 utvecklades arbetsmaterialet ”Hållbart och hälsofrämjande ledarskap i vardag och förändring” genom en interaktiv forskningsansats med deltagare från ett pilotprojet.
Aterkallelse korkort

Arbetsmaterial: Ett arbetsmaterial för att stödja. Hållbart och hälsofrämjande ledarskap i vardag och förändring. Mer om hållbart ledarskap: Klarar chefer att leda hållbart – och vem bryr sig? Seminarium i Almedalen om hållbart ledarskap Ledarskap i äldreomsorgen: att leda integrerat värdeskapande i en röra av värden och ETT ARBETSMATERIAL FÖR ATT STÖDJA HÅLLBART OCH HÄLSOFRÄMJANDE LEDARSKAP I VARDAG OCH FÖRÄNDRING Lotta Dellve & Andrea Eriksson. Ladda ner arbetsmaterialet ETT ARBETSMATERIAL FÖR ATT STÖDJA Hållbart och hälsofrämjande ledarskap i vardag och förändring Dellve, Lotta KTH, School of Technology and Health (STH), Health Systems Engineering, Ergonomics.

Vilka möjligheter och hinder kan uppstå i arbetet med att stödja alla elevers 43 min · Lärarprofessionen behöver förändras när barnkonventionen blir lag. 44 min · Hur kan förskolor och skolor anpassa undervisning och vardag?
Permanent uppehallstillstand eu medborgare

elding oscarson
5 sekundersregeln bakterier
am alströmer
sossarna rasbiologi
musikhjalpen insamlat just nu

- Utveckling av ett arbetsmaterial - Ledarutbildningar i GBG Stad - Bred spridning och användning 3F-Ledarutveckling i Hälsofrämjande ledarskap (IVA, 2008) - Forskarstöd + ledarprogram i kommun och industriföretag - Uppföljningsstudie med goda resultat Lättillgängligt material som …

Läs Personalarbete och HR-transformation - om samspel och relationer mellan linjechefer och HR-medarbetare. Hållbart och hälsofrämjande ledarskap i vardag och förändring, KTH. Läs Ett arbetsmaterial för att stödja med Hållbart och hälsofrämjande ledarskap i vardag och förändring, KTH. Arbetsmaterialet som ska stötta cheferna i deras ledarskap är skapat av Lotta Dellve, professor i vårdvetenskap vid högskolan i Borås och Andrea Eriksson Doktor i folkhälsovetenskap på KTH. Materialet kan användas av chefer för att stödja analys, reflektion och utveckling av hållbara och hälsosamma arbetsförhållanden på den egna arbetsplatsen. CVS vill bidra till ett hållbart välfärdssamhälle för såväl de som styr, leder och arbetar inom olika välfärdstjänster som de som dessa tjänster vänder sig till.