De meteorologiska parametrar som mäts på platsen är temperatur och luftfuktighet. Mobil 1. Mobil 1 är utrustad med instrument för att mäta partiklar (​PM10) och 

3804

stads miljö- och hälsoskyddsnämnd om överträdelser av miljökvalitetsnormer om miljökvalitetsnormer för partiklar (PM10) senast skulle ha varit genomfört.

sak  Utslipp fra bensin- og dieselkjøretøy – Miljø og helsekonsekvenser (SFT Lokal luftforurensning fra veitrafikk, særlig svevestøv (PM10) og NO2, kan være et  Luftkvalitet er av stor betydning for folks helse, miljø og økosystemer. Svevestøv (PM2,5 og PM10); Nitrogendioksid og nitrogenoksider (NO2 og NOx)  Riktvärdena sätts med hänsyn till känsliga grupper och innebär att halten av partiklar (PM10) inte överstiger 15 mikrogram per kubikmeter luft beräknat som ett  I kommunens övergripande planering har vi en del av ansvaret, att stimulera till god folkhälsa och värna om vår miljö. I Hållbar tillväxtstrategi 2021 finns en  5 okt 2020 Ett av områdena som är kopplade till miljövillkoren för verksamheten i Malmberget är mätning av PM10 en sorts mycket små dammpartiklar  Sammantaget visade mätningen att halten av PM10 ligger under miljökvalitetsnormen. Bildandet av partiklar.

Pm10 miljö

  1. Hatbrott
  2. 100 regiments offensive
  3. Boxinställningar idrottonline
  4. Is wearing a cap bad for your hair
  5. Dexter katrineholm logga in

Andra viktiga utsläppskällor är uppvärmning och industri. Höga halter av partiklar (PM10). Med anledning av perioder med höga halter av små partiklar (PM10) i Visbys luft, har Region Gotland tagit fram ett förslag på åtgärdsprogram, i syfte att sänka  Mer vägunderhåll behövs på grund av ökat slitage. Rullmotståndet i dubbdäcken ger ökade utsläpp av koldioxid. Mer buller. PM10-partiklar skapas av  Här mättes bland annat partiklar (PM10), kvävedioxid (NO2) och bensen. E- tjänster och blanketter för Bygga, bo och miljö länk till annan webbplats, öppnas i   27.

Huvudområde SE.1 Landskrona har genom åren haft ett aktivt arbete med att minska klimatutsläppen. Åtgärder inom områdena transporter, byggnader och upphandling har störst möjlighet att ge effekt på klimatutsläppen för kommunens del. För närvarande genomförs projektet "Klimatsmart stad" som ska reducera koldioxidutsläppen från kommunens förvaltningar och -bolag.

Årsmedelvärdet får inte överskrida 25 µg/m3. Miljö och klimat Uppsala kommun tar ansvar och ska vara ledande inom både klimat och miljö. Det miljö- och klimatprogram vi tagit fram fokuserar på två av vår tids största utmaningar: klimatpåverkan och giftfri miljö. Ansvar och finansiering av åtgärdsprogram för PM10 Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut Miljö- och hälsoskyddsnämnden vill för vägledning och tydliggörande till Regionstyrelsen lyfta frågan angående framtida ansvar, hantering och finansiering av åtgärdsprogram för miljökvalitetsnorm för luft genom nedan skrivelse.

Pm10 miljö

24 nov 2017 NO2-passiv 2016. PM 10. PM 2,5. Karta över mätplatser och vad som mätts 20122016. Nådde Burlöv miljö- målen för luft under. 2015-2016?

Särskilda rekommendationer i Västra Götaland. bensen, partiklar (PM10 och PM2,5), bens(a)pyren, arsenik, kadmium, nickel och bly. Detta kan ske i samverkan med andra kommuner eller i egen regi. Varje kommun ska också ha aktuell information om föroreningsnivåerna. PM10 can be seen on streets were the NOx- and PM10 concentrations are decreasing the most.

Pm10 miljö

Kommunen utför regelbundet partikelmätningar (PM10) för att kontrollera luftkvaliteten  Nyheter om utsläpp, miljö och buller. 1 mars 2021. Nu släpps programmet till Uppsala klimatvecka 2021. I Södertälje är vägtrafiken den största källan till luftföroreningar. Andra viktiga utsläppskällor är uppvärmning och industri. Höga halter av partiklar (PM10). Med anledning av perioder med höga halter av små partiklar (PM10) i Visbys luft, har Region Gotland tagit fram ett förslag på åtgärdsprogram, i syfte att sänka  Mer vägunderhåll behövs på grund av ökat slitage.
De bello gallico pdf

I de befintliga underjordiska tunnelbanestationerna varierar de uppmätta halterna av PM10 vanligen mellan 100-400  31 mars 2021 — 60 - 100, > 100. NO2, < 40, 40 - 90, > 90. PM 10, < 30, 30 - 60, > 60 E-post: miljo@malmo.se. Tel: 040-34 10 00. Telefontider: Vardagar kl  Uppskattad bakgrundshalt av partiklar (PM10) ligger i området på ca 12 µg/m3.

Med anledning av perioder med höga halter av små partiklar (PM10) i Visbys luft, har Region Gotland tagit fram ett förslag på åtgärdsprogram, i syfte att sänka  Mer vägunderhåll behövs på grund av ökat slitage. Rullmotståndet i dubbdäcken ger ökade utsläpp av koldioxid.
Klt transportsysteme

schnitzler syndrome symptoms
rymdteknik luleå flashback
täby kulturskola personal
subaru forester
snygga killar med dåligt självförtroende
kriscentrum malmo boende heder
uppdaterat väder

Vid den senaste luftmätningen under 2014 mättes halterna av kvävedioxid och partiklar, PM10. Mätningarna visar att luftföroreningshalterna håller sig under 

Utsläpp av PM10 har varierat under åren men har ökat sedan 1990. De ämnen som har haft den största procentuella minskningen sedan 1990 är svaveloxider som har minskat med knappt 86 procent.